Låt oss hjälpa dig att ta hand om ditt system

För oss har kunden alltid högsta prioritet. Vi erbjuder dig den allra bästa kundservice anpassad för dina behov. Med vårt serviceavtal får du en försäkring mot onödiga avbrott i produktionen. För mer information, kontakta oss på aftersales@woodeye.com

Service

Vi erbjuder olika serviceavtal och reservdelspaket. Vi kan erbjuda kundservice via telefon, genom fjärrassistans eller direkt på plats. Med Helpdesk står vi alltid till tjänst med vår expertkompetens och långa erfarenhet. Vår prioritet ligger i att din produktion ska flyta utan avbrott med minimala driftstopp. Om det trots detta skulle uppstå något fel har vi kapacitet och kompetens för snabb felavhjälpning.

Serviceavtal

Med ett serviceavtal får du tillgång till vår webbaserade serviceportal. Serviceportalen ger dig aktuell information om systemet, relevanta programuppdateringar och funktioner som är lämpliga för ditt specifika system.

Dessutom ger portalen dig information om systemets nuvarande optimeringsstatus. Ett serviceavtal ger dig exklusiv tillgång till vårt utbytessystem för reservdelar och möjliggör snabb och enkel kommunikation med oss. Med ett serviceavtal kan du alltid rapportera problem direkt på din personliga serviceportal eller via helpdesk@woodeye.com +46 13 460 51 12.

Uppgraderingar

Vi erbjuder uppgraderingar för äldre system, till exempel WoodEye 4 både av hårdvara och mjukvara, med allt från små komponenter till uppgraderingar av hela system.

Uppgraderingarna kan ha till syfte att komplettera med nya funktioner men även införa åtgärder för att öka livslängden på ditt system genom byte av utgångna komponenter.

WE4LE är den ultimata livsförlängningen av din nuvarande scanner. Med denna uppgradering fortsätter du att köra din befintliga produktion i produktionslinjen med din scanner. Detta med en betydligt utökad livslängd och i de flesta områden även förbättrad prestanda.

Utbildning

Utbildningen, som tar en vecka, handlar om hur systemets funktioner fungerar samt hur man anpassar och ställer in systemet för sin specifika produktionsprocess.

För nya leveranser sker utbildning av operatörer och annan personal i våra lokaler, med hjälp av den WoodEye scanner som kommer att levereras till kundens produktionsanläggning. Strax efter att WoodEye scannern är installerad på plats och satt i drift, är den effektiva automatiserade produktionen igång.

Uppgraderingar och nya funktioner tillkommer regelbundet, ny personal anställs och produktionsförhållanden förändras – vi kan erbjuda kundanpassade utbildningar för alla dessa scenarier. Uppdaterad och gedigen kunskap om WoodEye scannern är grunden för ett effektivt användande. Det är därför lämpligt för dina anställda att upprepa utbildningen. Vi erbjuder utbildning för operatörer och administratörer. Vi föredrar att genomföra utbildning i våra egna lokaler för att undvika störningar i er produktion, men det är också möjligt att tillhandahålla skräddarsydda utbildning på plats.

Optimering

Vi erbjuder extra hjälp med optimering och justering av ditt specifika system. Experthjälp är alltid tillgänglig för att säkerställa att du får högsta möjliga ekonomiska avkastning från ditt WoodEye-system under hela dess livscykel.