WoodEye – En klass för sig

WoodEye säkerställer att träprodukter är av rätt kvalitet som förväntas av slutkunden. Detta med hög produktionshastighet och minimalt spill.

Kontakta oss

WoodEye – Den mest sålda scannern inom träindustrin

WoodEye är ett fullintegrerat system som styr olika typer av produktionslinjer: till exempel kap- eller sorteringslinjer. WoodEye scannern kan övervakas och konfigureras direkt på den inbyggda pekskärmen med det intuitiva användargränssnittet eller på distans via en bärbar handdator. Kvalitetsregler och defektsdefinitioner kan ställas in interaktivt och gränssnittet visar med tydliga grafiska bilder hur inställningarna påverkar resultatet och klassificeringen av virket. Den grafiska presentationen av de olika defekterna underlättar ytterligare utvärderingsprocessen. Avancerade statistikfunktioner gör det enkelt att spåra trender i produktionen på grundval av parametrar som avkastning, antal löpmeter eller specifika defekter.

Världens bästa detektion

Världens bästa detektion har alltid varit WoodEyes kännetecken. Otaliga tester världen över har visat överlägsenheten i WoodEyes scannrar.

Smart och lättanvänd

Toppmodern mjukvara med menybaserad grafiskt operatörsgränssnitt på en stor, lättanvänd pekskärm.

Avancerad statistik och produktions­kontroll

Realtidsspårning av trender för produktionen och avancerad defektstatistik. Med WoodEye kan du ta kontroll över din produktion.

WoodEye

WoodEye är historiskt sett den mest sålda scannern inom virkesproduktion. Över 600 system med hundratals olika avancerade tillämpningar har levererats över hela världen. Vi har specialiserat oss på vidareförädlande träindustri där våra erfarenheter från de mest avancerade tillämpningarna som till exempel fönster-, parkett- och möbelproduktion givit WoodEye helt unika egenskaper. Alltid med hög produktionshastighet och minimalt spill!

WoodEye Rip

WoodEye Rip är anpassad för scanning och optimering av breda brädor och besitter samma egenskaper som en WoodEye. WoodEye Rip har så hög detektionsförmåga att rip optimeringen kan baseras på de kvalitetsregler som gäller för de slutprodukter som skall tas fram. Återigen med högsta produktionshastighet och minimalt spill.

WoodEye Mini

WoodEye Mini är ett ensidigt, kompakt system som används för att kvalitetssortera virke. Systemet kan monteras för att scanna ovan- eller undersidan av virket. WoodEye Mini scannar brädorna på ena sidan och kunden kan definiera och kontrollera sina regler på samma sätt som på en vanlig WoodEye scanner. WoodEye Mini har många möjliga tillämpningar så som panel, färgmatchning, kapoptimering etc.