WoodEye AB

WoodEye AB är en världsledande leverantör av system för kvalitetsstyrning och processkontroll med fokus på vidareförädlande träindustri. Vår framgång är baserad på ett starkt team och ständig utveckling av våra egna produktserier.

Vi skapar nya möjligheter för din verksamhet

WoodEye har satt standarden för kvalitetsstyrning inom den vidareförädlande träindustrin. Vår unika teknik skapar lönsamhet i din verksamhet. Det tillsammans med våra starka teknik- och support-team säkrar tillförlitlig drift och erbjuder nya tekniska lösningar. Allt för att stärka din konkurrenskraft!

Marknads­ledarskap i särklass

Med 30 års erfarenhet och mer än 600 scannerinstallationer världen över har vi en unik erfarenhet av kvalitetsstyrning inom träindustrin. Vårt ursprung finns i forskningen kring datorbaserad bildbehandling vid Linköpings universitet - ett område som bedrivs med internationell framgång sedan 1970-talet.