Peter Hagnberger agerade Area Operative Manager hos WoodEye AB redan mellan 2007 och 2014. Sedan dess har herr Hagnberger fortsatt som planering och försäljnings ingenjör inom träindustrin.

”Vi är väldigt glada att Peter Hagnberger valt att komma tillbaka till oss på WoodEye,” säger Stefan K.A. Nilsson. ”Peters kundrelation har alltid varit utmärkt och med honom kommer vi med säkerhet att Återupprätta WoodEye på den Centraleuropeiska marknaden.”

Med 30 års erfarenhet och mer än 550 scannerinstallationer världen över har WoodEye satt standarden för kvalitetsstyrning inom den vidareförädlande träindustrin. Företagets fokus ligger helt på vidareförädling, kunder inkluderar många världsledande sågverk, producenter av komponenter, möbel samt fönster tillverkare, konstruktionsvirke och limträbalkar, panel och kantplanering, limträsegment för panel, parkett och golv.

”Det är härligt att vara tillbaka på WoodEye igen,” säger Peter Hagnberger.” Jag är glad att se att produkten och företaget WoodEye har utvecklats och förbättrats under de senaste två åren. Jag ser fram emot att vara kontaktperson för våra tysktalande kunder,” avslutar Hagnberger.