Stefan K.A. Nilsson agerade CSO hos WoodEye AB redan mellan 1990 och 2009. Sedan dess har Nilsson sålt anläggningar för återvinning.

”Stefan känner till branschen från insidan ut och kommer bli en stor tillgång för både våra kunder och säljteamet.” säger WoodEyes VD Leif Erlandsson. ”Vi är riktigt glada att Stefan valt att komma tillbaka till oss”.

Med 30 års erfarenhet och mer än 550 scannerinstallationer världen över har WoodEye satt standarden för kvalitetsstyrning inom den vidareförädlande träindustrin. Företagets fokus ligger helt på vidareförädling. Kunder inkluderar många  världsledande sågverk och producenter av komponenter, möbel samt fönster tillverkare, tillverkare av konstruktionsvirke och limträbalkar, panel och kantplanering samt limträsegment för panel, parkett och golv.

”Det är trevligt att komma tillbaka till träindustrin igen det är också härligt att se att WoodEye systemet är bättre än någonsin,” säger Stefan Nilsson.” WoodEye är ett unikt system med ett team i världsklass bakom sig. Jag är övertygad om att den nuvarande generationen av WoodEyes scanner är den bästa på marknaden.” avslutar Nilsson.