Vi har sett att det finns ett behov av kontinuerlig utbildning bland våra kunder, speciellt för nya operatörer. Därför erbjuder vi tre timmars webbutbildningar (Webinar) för våra användare. Webinar är ett kostnadseffektivt sätt att lära sig att använda WoodEye.
Vi går igenom:

  • Regler (lägga till, kontrollera, ändra)
  • Statistik (användning, export)
  • Underhåll (back-up mm)
  • Mätningar och toleransinställningar
  • Simulering programvara
  • Värdeinställningar

Utbildningen är interaktiv och det finns möjligt för deltagarna att ställa frågor.

Vi har följande datum för 2015 (tiden är GMT + 1):
16 mars 09:00 till 12:00 Svenska, Windows XP-Användargränssnitt
16 mars 15:00 till 18:00 Engelska, Windows XP-Användargränssnitt
13 april 08:00 till 11:00 Engelska, Windows XP-Användargränssnitt
13 april 14:00 till 17:00 Tyska, Windows 7-Användargränssnitt
18 maj 15:00 till 18:00 Engelska, Windows 7-Användargränssnitt
19 maj 08:00 till 11:00 Engelska, Windows 7-Användargränssnitt
8 juni 09:00 till 12:00 Svenska, Windows 7-Användargränssnitt
8 juni 14:00 till 17:00 Tyska, Windows XP-Användargränssnitt
20 juli 15:00 till 18:00 Engelska, Windows XP-användare gränssnitt
21 juli 08:00 till 11:00 Engelska, Windows XP-Användargränssnitt
17 augusti 09:00 till 12:00 Svenska, Windows XP-Användargränssnitt
17 augusti 15:00 till 18:00 Engelska, Windows 7-Användargränssnitt
14 september 08:00 till 11:00 Engelska, Windows 7-Användargränssnitt
14 september 14:00 till 17:00 Svenska, Windows 7-Användargränssnitt
12 oktober 14:00 till 17:00 Tyska, Windows 7-Användargränssnitt

Anmäl dig via aftersales@ivab.se