Det nya stödet innefattar drygt 460 000 kronor och kommer gå till en förstudie inom dubbelenergiröntgen för röt- och svampdetektion inom träindustrin. Finansieringen är planerad för tiden 2013-12-01 till 2014-05-31. Stödet kommer från Vinnovas program Forska&Väx som riktar sig till innovativa små och medelstora företag. Inom Forska&Väx söker man projekt och företag som arbetar med ny kunskap, ny teknik eller ny tillämpning samt företag som kan skapa tillväxt och samhällsnytta baserat på innovationer.

— Inom branschen har röt- och svampinfektioner i virket länge varit ett stort problem, ett problem som man inte riktigt haft någon lösning på, konstaterar WoodEye by Innovativ Visions VD Jonas Eklind. Jag hoppas nu att vi, med Vinnovas stöd, kan driva utvecklingen framåt och leverera en välfungerande lösning.

Innovativ Vision har tidigare presenterat WoodEye 5 X-Ray som använder sig av dubbelenergiröntgen, men nu vill man undersöka och definiera hur tekniken kan appliceras på ytterligare områden och då främst inom röt- och svampdetektion.

Den första WoodEye-scannern lanserades 1985 och sedan dess har Innovativ Vision behållit sin marknadsposition som teknikledare inom automatiserad träinspektion. Baserat på avancerad sensor-, data- och bildbehandlingsteknik, avsynar och analyserar WoodEye virket, vilket optimerar produktionen för bättre avkastning, värde och produktivitet. WoodEye levereras för olika applikationer såsom kap- och klyvsågning samt kvalitetssortering. Innovativ Vision har över 500 installationer, vilket inkluderar kunder som sågverk såväl som tillverkare av komponenter, möbler, fönster, konstruktionsvirke och limträbalk, panel- och listhyvling, limträlameller för plattor, parkett och golv.

För mer information, kontakta:
Jonas Eklind, VD, Innovativ Vision AB
Telefon: 0709-403580
E-post: jonas.eklind@ivab.se