På Ligna-mässan i Hannover 6-10 maj 2013 visar WoodEye by Innovativ Vision upp flertalet nyheter för sin WoodEye 5. I montern finns en helt ny WoodEye 5 X-Ray med den patenterade tekniken Dual Energy. Röntgenenheten använder dubbla energinivåer vilket innebär högre precision och i slutändan ett ökat utbyte. Redan nu har två WoodEye X-Ray sålts, dels till en kund i Sverige och dels till New Zealand. Leveranser av WoodEye X-Ray påbörjas direkt efter Ligna.

”Tidigare har vi valt att inte satsa på röntgen då den äldre teknologin inte skapar ett tillräckligt mervärde. Nu med vår Dual Energy X-Ray har vi dock förändrat förutsättningarna”. Det säger WoodEyes VD Jonas Eklind och Eklind är mycket nöjd över företagets nyutvecklade option. Scannern ansluter till WoodEye 5 sortimentet och fungerar till en mängd applikationer, exempelvis CrossCut, Sorter och Rip.

WoodEye 5 lanserades på världsmarknaden i juni 2011. Nu, två år senare, har den utvecklats med fler optioner och applikationer. Flera nyheter för WoodEye 5, utöver X-Ray, kommer att visas upp under LIGNA-mässan.

Den första WoodEye-scannern lanserades 1985 och sedan dess har Innovativ Vision behållit sin marknadsposition som teknikledare inom automatiserad träinspektion. Baserat på avancerad sensor-, data- och bildbehandlingsteknik, avsynar och analyserar WoodEye virket, vilket optimerar produktionen för bättre avkastning, värde och produktivitet. WoodEye levereras för olika applikationer såsom kap- och klyvsågning samt kvalitetssortering. Innovativ Vision har närmare 500 installationer, vilket inkluderar kunder som sågverk såväl som tillverkare av komponenter, möbler, fönster, konstruktionsvirke och limträbalk, panel- och listhyvling, limträlameller för plattor, parkett och golv.

För mer information, kontakta:
Jonas Eklind, VD, Innovativ Vision AB
Telefon: 0709-403580
E-post: jonas.eklind@ivab.se